Projekt FAMO "Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě" byl ukončen.