PROJEKTY
NA
FAMO

>> vstoupit

Příklady dobré praxe

Projekt Teorie a praxe ve filmové tvorbě je realizován přímo na Filmové Akademii Miroslava Ondříčka v Písku a to ve třech rovinách - odborné praxe pro studenty, odborné stáže akademiků a otevřená elektronická platforma. Jejich společným prvkem je rozdělení tvorby audiovizuálního díla do šesti témat - Scenáristika a dramaturgie, Dokument a publicistika, Filmová a TV reklama, Postprodukční technologie, Hudba a audiovizuální dílo, produkce. V sekci Příklady dobré praxe najdete informace o oborech, studentské práce, termíny kolokvií a pracovních schůzek, příspěvky lektorů, témata prací a další.

 

Konference

V rámci projektu budou realizovány celkem dvě konference. Úvodní celodenní konference a závěrečná konference za účasti zahraničních expertů. Úvodní celodenní konferenci projektu připraví hlavní odborný garant ve spolupráci se zástupci partnera. Hlavní tématem vstupní konference bude “Jak operativně reagovat v rámci výuky na nové trendy a požadavky v praxi”.

 

Poslání konference

Hlavním posláním zahajovací i závěrečné konference je popis a shrnutí práce celého projektu. Zejména jeho přínosu a reálné aplikovatelnosti na filmovou praxi.

nahoru ↑↑

Konference - 25.11.2011

Zveme Vás na "ZAHAJOVACÍ KONFERENCI" projektu "Propojení teorie a praxe ve filmu"

KDY:   25. Listopadu 2011 v 10:30 hodin

KDE:   v prostorách Filmové akademie M.O. v Písku o.p.s.

PROGRAM:

 1. Zahájení konference, Ing. V.Klásek – seznámení s projektem
 2. Hlavní – generální partner projektu – KODAK Limited, Daniel Večeřa
 3. Partneři projektu – UPP, Soundsquare, Frmol, ČT, APA
  (krátce- představení firem, možné spolupráce – praxe, odborní garanti za obor….)
 4. Představení účastníků projektu za FAMO – odborní garanti
 5. Představení komunikační platformy – webu, fóra
 6. Slovo ředitele FAMO k projektu a partnerům
 7. Závěr – poděkování, seznámení s termíny kolokvií

INFORMAČNÍ PLAKÁT (formát PDF)

Konference - 25.11.2011 - fotografie

Konference 25.11.2011
Kolokvium 4.3.2011 - Publicistika a dokument Kolokvium 4.3.2011 - Publicistika a dokument Kolokvium 4.3.2011 - Publicistika a dokument Kolokvium 4.3.2011 - Publicistika a dokument Kolokvium 4.3.2011 - Publicistika a dokument Kolokvium 4.3.2011 - Publicistika a dokument Kolokvium 4.3.2011 - Publicistika a dokument

Konference - 25.11.2011 - prezentace

Nabízíme Vám ke stažení prezentaci celé konference - stahujte ji >>zde<<

Informační materiál ze zahajovací konference

Nabízíme Vám ke stažení informační materiál ze zahajovací konference - stahujte jej >>zde<<

nahoru ↑↑

Konference - 11.2.2014

Zveme Vás na "ZÁVĚREČNOU KONFERENCI" projektu "Propojení teorie a praxe ve filmu"

KDY:   11. února 2014 v 10:00 hodin

KDE:   v prostorách Filmové akademie M.O. v Písku o.p.s.

PROGRAM:

 1. Pavel Lahodný, Aleš Boštička – o projektu Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě
 2. Miloň Terč – zhodnocení projektu z pohledu příjemce
 3. Zdeněk Kajer – zhodnocení projektu z pohledu cílové skupiny - studentů
 4. Daniel Večeřa – zhodnocení projektu z pohledu partnera
 5. Aleš Boštička, Michal Sup, Martina Žáková, Eva Bobková, Naděžda Vrbová – seznámení s poznatky ze zahraničních stáží

> POZVÁNKA NA KONFERENCI (formát PDF)

Konference - 11.2.2014 - prezentace

Nabízíme Vám ke stažení prezentaci celé konference - stahujte ji >>zde<<

nahoru ↑↑

Preferované obory

nahoru ↑↑
Scenáristika a dramaturgie

Scenáristika a dramaturgie

Scénárista:
Scénář je literární dílo určené k dalšímu zpracování (sehrání) v divadle či filmu.
Ve scénáři jsou všechny informace nutné k realizaci díla ( popis toho, co při dialogu (či monologu) postava dělá, jaká hraje hudba atd., ale i co postava říká).
Dále pro potřeby filmu existuje také technický scénář, ve kterém jsou kromě těchto informací použity také informace o umístění kamery a jak má kamera postavy zabírat. Z technického scénáře pak skriptka vyškrtává natočené scény a doplňuje dodatečné informace jako oblečení herců a osvětlení.

Dramaturg:
Dramaturg je pracovník zabývající se přípravnou uměleckou činností zvanou dramaturgie.
Jedná se o literárního či hudebního odborníka, pracovníka v divadle, rozhlasu, televizi apod., který je pověřen výběrem a sestavováním repertoáru. Repertoár bývá dramaturgy sestavován často s velkým časovým předstihem leckdy i na mnoho let dopředu.
Ve filmu se jedná o odpovědného pracovníka za literární přípravu filmu a sestavení dramaturgického plánu.

 

Studentské práce z oboru Scenáristika a dramaturgie

Studentské práceScenáristika a dramaturgie

Studenti na základě stáže u „partnera“ vypracují závěrečnou zprávu, která bude obsahovat především následující body:

 1. Co byl Váš cíl, očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit?
 2. Popis typického dne praxe.
 3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
 4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy.
 5. Jaké byly vaše vztahy a komunikace s kontaktní osobou a s odborným garantem?
 6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně.
 7. Problémy během praxe.
 8. Možnosti zlepšení.
nahoru ↑↑

Témata studentských prací z oboru Scenáristika a dramaturgie

 • A. Navrhněte dramaturgii krátkometrážního edukativního seriálu na téma: ekologie, obnovitelné zdroje
 • B. Napište scénář krátkometrážního edukativního pořadu na téma: ekologie, elektromobily

Studentské práce ke stažení

Jednotlivé studentské práce budou zde k dispozici ke stažení po uskutečnění všech praxí.

nahoru ↑↑

Workshopy (pracovní semináře) a Kolokvia z oboru Scenáristika a dramaturgie

V rámci projektu je realizována řada pracovních seminářů - workshopů.

Partner projektu je nositel kontaktních vztahů s podnikatelským sektorem. Vzhledem k jeho styku s podpořenou skupinou zajistí jejich efektivní zapojení do průběhu kolokvií a účinnou motivaci. Společně s FAMO vytipuje a zajistí aktivní účastníky kolokvií z podnikatelského sektoru. Během doby realizace projektu budou uspořádány celkem 2 kolokvia na toto téma. Účastníci rozprav budou zváni tak, aby šíře a hloubka záběru každého tématu byla co největší a výstup co nejkvalitnější. Každého kolokvia se zúčastní 5-6 akademických pracovníků, odborníků ze soukromého podnikatelského sektoru, kteří si připraví a přednesou příspěvek. Bude tím zajištěno prohloubení spolupráce a tvorba komunikační a interaktivní platformy mezi oběma cílovými skupinami projektu – akademickou půdou a podnikovým sektorem. Zástupci Kodaku budou účastníky kolokvií a budou prezentovat praktickou aplikaci a použitelnost teoretických znalostí, metodik, postupů a technologií ve vlastní tvorbě.

Kodak zajistí ve spolupráci s FAMO stáž pro část účastníků kolokvia ve své společnosti jako logickou návaznost na tématickou náplň kolokvia.Zástupci Kodaku budou spolupracovat s FAMO na přípravě kolokvií, tiskových materiálů i závěrečných hodnocení každého jednotlivého běhu. Pracovník Kodaku bude jako člen realizačního týmu pracovat s cílovou skupinou – studenty a akademiky. Je předpoklad, že spolupráce mezi FAMO a Kodakem bude pokračovat i po skončení realizace projektu na bázi smlouvy o spolupráci.

Partner – fy. Kodak zajistí účast svých odborníků na projektu, tedy na vyhlašování témat studentských prací, odborných kolokviích, odborném dohledu na studentských praxích a celkovém hodnocení. Vzhledem k rozsahu dané problematiky a cílové skupiny jsou určení 2 odborní garanti na každý tematický okruh.

 

VŠECHNA KOLOKVIA PŘEHLEDNĚ

Všechna kolokvia z tohoto oboru si můžete také stáhnout >> zde <<

Soubor je ve formátu ZIP.

nahoru ↑↑

Kolokvium Scenáristika a dramaturgie

7. března 2017
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Zdeněk Svěrák a tvorba scénářů - Selma Ročková

Selma Ročková je produkční, spolupracovala např. na úvodním filmu Policie Modrava či jako asistentka režie např. na snímku Václav.

V závěrečné části kolokvia se paní Selma Ročková krátce věnovala i jeho herecké a textařské profesi ...

>> Celá přednáška paní Ročkové v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Scenáristika a dramaturgie

18. října 2016
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Westerny - Pavlína Coufalová

Pavlína Coufalová je dramaturgyně, pracovala např. na prvním českém celovečerním 3D filmu V peřině.

Kolokvium bylo velmi poutavé, neboť žánr westernu je stále oblíbený ...

>> Celá přednáška paní Coufalové v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Scenáristika a dramaturgie

17. října 2015
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Válečný dokument - Andrzej Wolf

Andrzej Wolf je polský filmový a televizní režisér a kameraman, spolupracoval s mnoha uznávanými režiséry (např. Andrzej Wajda), učí na Filmové škole ve Varšavě.

Jeho kolokvium se zabývalo scenáristikou dokumentární tvorby, konkrétně filmu Andrzeje Wolfa Irena Sendler, který pojednává o polské hrdince, zachránivší asi 2 500 židovských dětí ...

>> Celá přednáška pana Wolfa v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Scenáristika a dramaturgie

17. února 2015
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Inspirace scenáristy - Jeremy Willis

Jeremy Willis je britský scenárista a mediální odborník. Kolokvium se týkalo úvodní práce scenáristy, ještě před tím, než začne psát scénář, a to především otázky, kde brát inspiraci.

Bylo zmíněno několik inspiračních zdrojů, v první řadě jsou to lidé samotní - náhodně potkaní, neznámí nebo již známí, příp. veřejně známí, kteří inspirují svým charakterem, osobností, svým jednáním, pro ně typickou mluvou, životním stylem...

>> Celá přednáška pana Willise v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Scenáristika a dramaturgie II

15. května 2013
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Přechod mezi dramaturgickým ovlivňováním a autorstvím - Marek Epstein

Pan Marek Epstein se soustředil na práci dramaturga při úpravě scénáře, zmínil hlavní výtky dramaturgů vůči scenáristům.

Scénář se nejlépe, a proto nejčastěji tvoří ve dvou, kde tím druhým bývá dramaturg, spoluscenárista, režisér, příp. producent...

>> Celá přednáška pana Epsteina v PDF


Proměny dramaturgie vysílání pro děti a mládež České televize - PhDr. Jana Hádková

Paní Jana Hádková se ve svém příspěvku zaměřila na výběr pořadů v České televizi od jejího vzniku po současnost, jejich zaměření a účel.

Televize může znamenat pro vývoj jedince pozitivní přínos – předkládá dětem témata, o kterých si mohou v kolektivu povídat, což jim dává potenciální možnost se v kolektivu lépe prosadit a uplatnit, a nabízí jim mnohé další prvky, které jim pomáhají v jejich socializaci...

>> Celá přednáška paní Hádkové v PDF


Dramatizace literární předlohy - Anna Makrzanowska

Paní Makrzanowska se ve svém příspěvku zabývala procesem vzniku filmového díla převedením literárního nebo divadelního, příp. rozhlasového díla.

Převádění románů do dramatické a divadelní formy je věc již velmi stará a jaksi přirozená, vychází z lidské touhy vidět na vlastní oči románové postavy a jejich příběhy...

>> Celá přednáška paní Makrzanowské v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Jak ze scénáře vznikne prodejný film - workshop z oboru scenáristika a dramaturgie

22. června 2012 v 10:00 hodin
učebna B4 FAMO Písek + školní kino

Program:
1. zahájení – o projektu: „Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě“
2. Karel Čabrádek - scénárista, „Psát do šuplíku nelze, edukativní pořady v kurzu ”
3. Mgr. Pavel Kubant – režisér, scenárista, filmový grafik, „ Scénář a scenografie, postprodukční technologie“
4. Přestávka na občerstvení
5. Eliška Sekavová - scenáristka ČT, „ Společná diskuse na téma scénář a jeho dramaturgie z pohledu jeho produkce ”
6. Vyhlášení studentských témat:
            A. Navrhněte dramaturgii krátkometrážního edukativního seriálu na téma: ekologie, obnovitelné zdroje
            B. Napište scénář krátkometrážního edukativního pořadu na téma: ekologie, elektromobily
7. Závěr – cca 15:00 hod.

registrace, informace:
ales@filmovka.cz, tel.: 602 352 452
vit.klasek@filmovka.cz, tel.: 777 712 545

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF >>zde<<


Vlivy obrazu na dramaturgii a rozpočet audiovizuálního díla - Mgr. Radovan Urban

V příspěvku v rámci kolokvia „Jak ze scénáře vznikne prodejný film“ se zaměřil na práci kameramana, na jeho úlohu při vzniku audiovizuálního díla..

Na rozpočet díla má vliv nejen obraz, snímaný kameramanem, ale v první řadě kameraman sám – svými schopnostmi a svou cenou. V Americe je častý systém, kdy je kameraman specializován na daný žánr či téma, které dokonale ovládá a celý život pracuje v podobném duchu...

>> Celá přednáška pana Urbana v PDF


Psát do šuplíku nelze - Karel Čabrádek

Při své prezentaci, která byla povzbuzením hlavně pro studenty scenáristiky, vycházel pan Karel Čabrádek z vlastní zkušenosti. Sám původně psal krátké povídky do šuplíku, později se osmělil je dát k přečtení režiséru Karlu Kachyňovi, kterému se líbily.

Jednou z možností je otevřít si svůj vlastní blog a doufat, že si ho někdo povšimne. Blog je možné otevřít v rámci nějakých novin či free portálů, v tom případě bude k dispozici portál třetí generace, který nebude zrovna originální, což není nejlepší možnosti se zviditelnit...

>> Celá přednáška pana Čabrádka v PDF


Scénář a scénografie, postprodukční technologie - Mgr. Pavel Kubant

Mgr. Pavel Kubant se ve svém příspěvku zaměřil na postprodukční technologii a její využití podle potřeb scénáře a scénografa.

Filmový záběr bývá v současnosti většinou v digitálním formátu, což velmi usnadňuje přehazování scén a jejich výběr, v této fázi se používá elektronika s využitím digitální techniky, např. on-line střižny firmy Quantel řady Editbox. Ty nabízejí on-line kapacitu dvou hodin videa bez komprese (ITU R 601) v pěti vrstvách ...

>> Celá přednáška pana Kubanta v PDF

nahoruu ↑↑
Publicistika a dokument

Publicistika a dokument

Publicistika (lat. publicus = veřejný, obecní) je označení typu žurnalistické tvorby a výsledku takovéto tvorby, která je zaměřena na veřejnost a určena k publikování. Na rozdíl od zpravodajství obsahuje kromě informací také autorův subjektivní názor na některé aktuální téma. Publicistika užívá analýzy, hodnocení, subjektivních postojů i přesvědčovacích prostředků (prvky emotivní).
Publicista je člověk, který aktivně provádí publicistiku, tj. vyjadřuje se k různým, často aktuálním, tématům, především hospodářským, politickým, sociálním, či kulturním v novinách, ale i v televizi, rozhlase, filmu či na Internetu.

Dokumentární film (dokument) je druh filmu, jehož hlavním cílem je zprostředkování a dokumentace skutečnosti. Snímáním reality se vymezuje oproti filmu hranému. Užívá specifických technik natáčení – snímání volnou kamerou z ruky, skrytou kamerou, kontaktního snímání zvuku, improvizované reakce na probíhající událost.
Dokumenty se někdy stávají nástrojem propagandy či manipulace, někdy jsou naopak důležitým svědectvím, manifestem, či druhem investigativní práce.
 

 

Studentské práce z oboru Publicistika a dokument

Studentské prácePublicistika a dokument

Studenti na základě stáže u „partnera“ vypracují závěrečnou zprávu, která bude obsahovat především následující body:

 1. Co byl Váš cíl, očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit?
 2. Popis typického dne praxe.
 3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
 4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy.
 5. Jaké byly vaše vztahy a komunikace s kontaktní osobou a s odborným garantem?
 6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně.
 7. Problémy během praxe.
 8. Možnosti zlepšení.
nahoru ↑↑

Studentské práce ke stažení

Jednotlivé studentské práce budou zde k dispozici ke stažení po uskutečnění všech praxí.

nahoru ↑↑

Workshopy (pracovní semináře) a Kolokvia z oboru Publicistika a dokument

V rámci projektu je realizována řada pracovních seminářů - workshopů.

Partner projektu je nositel kontaktních vztahů s podnikatelským sektorem. Vzhledem k jeho styku s podpořenou skupinou zajistí jejich efektivní zapojení do průběhu kolokvií a účinnou motivaci. Společně s FAMO vytipuje a zajistí aktivní účastníky kolokvií z podnikatelského sektoru. Během doby realizace projektu budou uspořádány celkem 2 kolokvia na toto téma. Účastníci rozprav budou zváni tak, aby šíře a hloubka záběru každého tématu byla co největší a výstup co nejkvalitnější. Každého kolokvia se zúčastní 5-6 akademických pracovníků, odborníků ze soukromého podnikatelského sektoru, kteří si připraví a přednesou příspěvek. Bude tím zajištěno prohloubení spolupráce a tvorba komunikační a interaktivní platformy mezi oběma cílovými skupinami projektu – akademickou půdou a podnikovým sektorem. Zástupci Kodaku budou účastníky kolokvií a budou prezentovat praktickou aplikaci a použitelnost teoretických znalostí, metodik, postupů a technologií ve vlastní tvorbě.

Kodak zajistí ve spolupráci s FAMO stáž pro část účastníků kolokvia ve své společnosti jako logickou návaznost na tématickou náplň kolokvia.Zástupci Kodaku budou spolupracovat s FAMO na přípravě kolokvií, tiskových materiálů i závěrečných hodnocení každého jednotlivého běhu. Pracovník Kodaku bude jako člen realizačního týmu pracovat s cílovou skupinou – studenty a akademiky. Je předpoklad, že spolupráce mezi FAMO a Kodakem bude pokračovat i po skončení realizace projektu na bázi smlouvy o spolupráci.

Partner – fy. Kodak zajistí účast svých odborníků na projektu, tedy na vyhlašování témat studentských prací, odborných kolokviích, odborném dohledu na studentských praxích a celkovém hodnocení. Vzhledem k rozsahu dané problematiky a cílové skupiny jsou určení 2 odborní garanti na každý tematický okruh.

 

VŠECHNA KOLOKVIA PŘEHLEDNĚ

Všechna kolokvia z tohoto oboru si můžete také stáhnout >> zde <<

Soubor je ve formátu ZIP.

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Dokument a publicistika

27. listopadu 2015
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Cinema verité - Joshua Faudem

Joshua Faudem je americko-izraelský dokumentarista, režisér a producent. Natočil řadu dokumentů a televizních pořadů v Izraeli, Evropě a Americe. Jeho filmy odhalují a konfrontují různé aspekty kulturního napětí v Izraeli a strategie, které místní obyvatelé používají k vyrovnání se s nimi.

Dokumentární styl direct cinema (ve Francii cinéma-vérité), je tvořen jasnými principy - žádné zasahování do situací, žádné otázky a žádná interview, žádná světla, jen prosté zaznamenávání skutečnosti. Od toho také název cinéma-vérité, tedy kino-pravda...

>> Celá přednáška Faudem v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Dokument a publicistika III

11. února 2014 v 10:00 hod.
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Publicistika a dokument – otázka pravdy a skutečnosti - Carol Poole

Carol Poole ve svém příspěvku zabývala problematikou prezentace událostí vycházející z reálné situace v porovnání se světem fikce.

Na profesionální publicistiku by se měly vztahovat novinářské normy a hodnoty jako pravda a soulad profesionálních praktik a pracovních zásad, aby byla zajištěna ucelenost a veřejnost věděla, co může očekávat....

>> Celá přednáška paní Poole v PDF


Kamerové oddělení - Luis Antonio Riestra

Luis Antonio Riestra ve svém příspěvku seznámil studenty s prací kamerového oddělení na natáčení, popsal činnost na jednotlivých pozicích.

Na velké většině natáčení jsou lidé rozděleni do několika oddělení (departmentů). Jako je kamera, kostýmy, masky (make-up), výprava, produkce, grip, světla, ale také lokační, zázemí (base), catering a mnoho dalších. Každý department má své specifické povinnosti a svého vedoucího pracovníka....

>> Celá přednáška pana Riestra v PDF


Dokument a televizní zpravodajství - Naděžda Vrbová

Ve svém příspěvku se zabývala tvorbou dokumentu, upozornila na rozdílnost od zpravodajství a zmínila hlavní stavební prvky dokumentu.

V prvé řadě bychom si měli uvědomit, proč chceme dokument točit, přesně si stanovit cíl, co chceme dokumentem sdělit. Zda jde například o to popsat historickou událost spíše faktograficky nebo vyjádřit pocity a emoce respondentů, kteří danou událost prožili...

>> Celá přednáška paní Vrbové v PDF


Moje životní zkušenosti - Miroslav Ondříček

Pan Ondříček se ve svém příspěvku podělil o své zkušenosti z práce kameramana, zmínil důležité milníky jeho kariéry spočívající v různých inovativních postupech.

Učil se při práci od jiných kameramanů a režisérů. Naučil se vše dlouhodobě promýšlet a rozhodně nezastával spontánní rozhodnutí. Pochytil potřebu vše od začátku rozzáběrovat. Natáčení s režisérem Vláčilem ovlivnilo jeho smysl pro obrazovou koncepci...

>> Celá přednáška pana Ondříčka v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Dokument a publicistika II

12. listopadu 2013
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Expresionismus v němém filmu - Gerhard Gruber

Gerhard Gruber ve svém příspěvku nejdříve pohovořil o němých filmech, po té se zaměřil na expresionismus a na film Kabinet dr. Caligariho, na závěr tento film doprovodil svou hrou na klavír.

Film Kabinet dr. Caligariho je považován za jeden z nejlepších hororů z doby němého filmu. Byl natočen v roce 1920 ve stylu německého expresionismu. Pět let po 1. světové válce bylo v německé němé filmové tvorbě nejplodnějších...

>> Celá přednáška pana Grubera v PDF


Etické principy v dokumentárním filmu - Jana Hádková

Jana Hádková se ve svém příspěvku zabývala pohledem na etické principy a v podstatě nepsaná pravidla při tvorbě dokumentárních filmů. Vycházela při tom z trojjediného vztahového modelu autor, objekt (či subjekt) a divák a z osobní zkušenosti..

Ve své podstatě etika nemá žádný teoretický základ, pouze se stává sama předmětem teoretického a filozofického bádání a reflexe. Všechny teorie týkající se etiky a jejího zkoumání mají jedno východisko, jímž je staré Desatero...

>> Celá přednáška paní Hádkové v PDF


3D zvuk v praxi - Karel Jaroš

Jeho příspěvek na kolokviu se zaměřil na tvůrce techniky 3D zvuku a na její použití v praxi.

První technologií 3D zvuku byl Channel Surround Sound, který představil Tomlinson Holman v r. 1987 v konfiguraci 10.2. Zavedl dva reproduktory ve výšce šikmo vpravo a vlevo, použil osm kanálů v horizontální rovině...

>> Celá přednáška pana Jaroše v PDF


Obraz jako magie lidstva - F. A. Brabec

Jeho příspěvek na kolokviu Dokument a publicistika II byl zaměřen na význam obrazu v dějinách lidstva, změny v jeho vyjádření, vnímaní.

Za obraz je obecně považováno jakékoli grafické vyjádření zpravidla ve dvou rozměrech. Nové technologie nám umožňují vnímání i obrazu prostorového...

>> Celá přednáška pana Brabce v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium - Dokument a scenáristika současnosti - Josef Klíma

10. října 2012
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Dokument a scenáristika současnosti - Josef Klíma

Josef Klíma se v tomto kolokviu soustředil zejména na přípravu výroby dokumentu. Jako mnoholetý novinář a tvůrce investigativních televizních pořadů má velké zkušenosti právě s výrobou scénářů a získávání podkladů pro tyto dokumenty. Pro studenty bylo velké překvapení zjištění, kolik hodin denně Josef Klíma věnuje získávání informaci a psaní scénářů ...

>> Celá přednáška pana Klímy v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Srovnání dokumentu v televizní stanici ČT a BBC - workshop z oboru publicistika a dokument

4. října a 7.října 2012
FAMO Písek a kavárna u Vavřiny, Písek

Program:
1. zahájení 4.10.2012 v 9:00 hod. učebna A1- Klásek, Boštička - o projektu: „Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě“
2. 4.10.2012 v 9:30 hod. učebna A1 – J. Klíma – „Současná publicistika a kauzy v ČR“
3. 4.10.2012 v 17:00 hod. kavárna u Vavřiny P. Skála – „Videoart“
4. 4.10.2012 v 18 hod. kavárna u Vavřiny M. Kozelka – „Umění ve veřejných prostorách“
5. 7.10.2012 ve 14 hod. kavárna u Vavřiny N. Gray – dokumentarista BBC – „How to do“
6. 7.10.2012 v 17:00 hod. kavárna u Vavřiny M. Josephy – „Cestopisný dokument – Mozambik“
7. Závěr – cca 19:00 hod.

registrace, informace:
ales@filmovka.cz, tel.: 602 352 452
vit.klasek@filmovka.cz, tel.: 777 712 545

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF >>zde<<

Pan Klíma bohužel nemohl pro nemoc vstoupit v termínu 4. a 7. října 2012. Z tohoto důvodu byl zvolen náhradní termín pro jeho přednášku.


How to do - Nick Gray

Nick Gray je producent a režisér především dokumentárních filmů, pracoval např. pro BBC nebo National Geographic.

Pan Nick Gray uvedl, že žádné audiovizuální dílo není nikdy zcela objektivní. Vždy je ovlivněno názorem autora, výběrem materiálu, může být ovlivněno i objednavatelem díla. Nejméně ovlivněná bývá první verze díla. Čím více se autor snaží něco doplnit, vylepšit, tím více subjektivních prvků se do něj dostává. ...

>> Celá přednáška pana Graye v PDF


Cestopisný dokument - Mosambik - Mgr. Michal Josephy, PhDr.

Pan Michal Josephy je antropolog a cestopisný reportér, na kolokviu se zabýval tvorbou dokumentu a prezentoval i své zkušenosti z natáčení pro UNICEF v Mosambiku.

U fikčního filmu se příběh píše před natáčením. V dokumentech příběh vzniká při střihu. Před natáčením není jasné, jaké události, témata, nápady či názory ve filmu budou. Přesto na začátku by mělo být určené téma, tj. co chce autor říct, jak to chce zobrazit (námět díla) a proč (explikace). Nejdříve je třeba téma promyslet, shromáždit dostupné informace ...

>> Celá přednáška pana Josephy v PDF

nahoru ↑↑
Reklama

Reklama

Reklama je jakákoliv placená i neplacená forma propagace výrobku, služby, společnosti, obchodní značky nebo myšlenky mající za cíl především zvýšení prodeje. Reklama může být televizní, novinová, internetová, rozhlasová, plakátová nebo jiná. Reklamou se rozumí přesvědčovací proces, kterým jsou hledáni uživatelé zboží, služeb nebo myšlenek prostřednictvím komunikačních médií“.

TV reklama je forma reklamy, která je uveřejňována prostřednictvím televize. Většinou je ve formě krátkých - typicky 30 sekundových spotů, které propagují určitý výrobek, či službu.
Méně často a v širším významu může mít reklama i jinou podobu, například delších pořadů (ty však mají jiné označení – teleshopping). Může být i součástí filmů a seriálů (product placement).
Televizní reklama zabírá v průměru necelou polovinu ze všech investic do reklamy, směřujících do médií (druhá polovina je rozdělena mezi tisk, internetovou a outdoorovou reklamu).
Protože televizní reklama je schopna jednorázově zasáhnout desetitisíce až miliony (v jiných zemích až desítky milionů) diváků, je věnováno velké úsilí tomu, aby reklamy byly bezchybné a co nejdokonalejší. Spoty tak bývají velmi nákladné a pořízení vysílacího času pro jednotlivé výrobce zboží i služeb není levnou záležitostí. V prostředí Česka se cena 30sekundového spotu před těmi nejsledovanějšími programy pohybují až ve statisících korun.

 

Studentské práce z oboru Reklama

Studentské práceReklama

Studenti na základě stáže u „partnera“ vypracují závěrečnou zprávu, která bude obsahovat především následující body:

 1. Co byl Váš cíl, očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit?
 2. Popis typického dne praxe.
 3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
 4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy.
 5. Jaké byly vaše vztahy a komunikace s kontaktní osobou a s odborným garantem?
 6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně.
 7. Problémy během praxe.
 8. Možnosti zlepšení.
nahoru ↑↑

Studentské práce ke stažení

Jednotlivé studentské práce budou zde k dispozici ke stažení po uskutečnění všech praxí.

nahoru ↑↑

Workshopy (pracovní semináře) a Kolokvia z oboru Reklama

V rámci projektu je realizována řada pracovních seminářů - workshopů.

Partner projektu je nositel kontaktních vztahů s podnikatelským sektorem. Vzhledem k jeho styku s podpořenou skupinou zajistí jejich efektivní zapojení do průběhu kolokvií a účinnou motivaci. Společně s FAMO vytipuje a zajistí aktivní účastníky kolokvií z podnikatelského sektoru. Během doby realizace projektu budou uspořádány celkem 2 kolokvia na toto téma. Účastníci rozprav budou zváni tak, aby šíře a hloubka záběru každého tématu byla co největší a výstup co nejkvalitnější. Každého kolokvia se zúčastní 5-6 akademických pracovníků, odborníků ze soukromého podnikatelského sektoru, kteří si připraví a přednesou příspěvek. Bude tím zajištěno prohloubení spolupráce a tvorba komunikační a interaktivní platformy mezi oběma cílovými skupinami projektu – akademickou půdou a podnikovým sektorem. Zástupci Kodaku budou účastníky kolokvií a budou prezentovat praktickou aplikaci a použitelnost teoretických znalostí, metodik, postupů a technologií ve vlastní tvorbě.

Kodak zajistí ve spolupráci s FAMO stáž pro část účastníků kolokvia ve své společnosti jako logickou návaznost na tématickou náplň kolokvia.Zástupci Kodaku budou spolupracovat s FAMO na přípravě kolokvií, tiskových materiálů i závěrečných hodnocení každého jednotlivého běhu. Pracovník Kodaku bude jako člen realizačního týmu pracovat s cílovou skupinou – studenty a akademiky. Je předpoklad, že spolupráce mezi FAMO a Kodakem bude pokračovat i po skončení realizace projektu na bázi smlouvy o spolupráci.

Partner – fy. Kodak zajistí účast svých odborníků na projektu, tedy na vyhlašování témat studentských prací, odborných kolokviích, odborném dohledu na studentských praxích a celkovém hodnocení. Vzhledem k rozsahu dané problematiky a cílové skupiny jsou určení 2 odborní garanti na každý tematický okruh.

 

VŠECHNA KOLOKVIA PŘEHLEDNĚ

Všechna kolokvia z tohoto oboru si můžete také stáhnout >> zde <<

Soubor je ve formátu ZIP.

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Filmová a TV reklama

2. října 2018
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Práce s hercem - Vlad Lanné

Vlad Lanné je ruský režisér, natáčel reklamy, krátké i celovečerní snímky.

Na svém kolokviu se se studenty podělil o zkušenosti za léta praxe. V práci s hercem se lze naučit základní principy, ale pokaždé jde o individuální přístup, o spolupráci dvou osobností. Je na režisérovi ...

>> Celá přednáška pana Lanné v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Filmová a TV reklama

19. března 2018
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Videomapping - Josef Kortán

Josef Kortán je programátor a počítačový grafik, zabývá se grafikou počítačových her a videomappingem.

Videomapping je novým směrem v oblasti vizuálního umění, jeho podstatou jsou projekce na trojrozměrné předměty, v současnosti díky výkonnosti projektorů a hardwaru i na různé typy objektů...

>> Celá přednáška pana Kortána v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Filmová a TV reklama

31. října 2017
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Propagace audiovizuálního díla - Jeremy Willis

Jeremy Willis je britský scenárista a mediální odborník. Jeho kolokvium se zabývalo vývojem v propagaci filmů.

Tradičními formáty jsou filmový plakát a filmový trailer, které lze označit také za základní a nejúčinnější způsoby reklamy. Trailer musí během asi 2 minut (ve verzi po televizi asi 40 sekund) přesvědčit diváky, aby šli do kina. Proto je zásadně lepší než samotný film...

>> Celá přednáška pana Willise v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Filmová a TV reklama II

16. prosince 2013
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Druhy zvuku a jejich nahrávání - Małgorzata Przedpełska-Bieniek

Paní Małgorzata Przedpełska-Bieniek ve svém příspěvku představila práci na zvuku v několika polských filmech, na kterých spolupracovala.

Ve filmu Tancerze (Tanečníci) postsynchrony dialogů spočívají v nahrávání do již hotového obrazu se vzdálenou podporou, tedy zvuku nahraného během natáčení. Důvodem nových nahrávek zvuku může být nevhodná dikce...

>> Celá přednáška paní Przedpełska-Bieniek v PDF


Jak usnadnit postprodukci při natáčení - Petr Tolar

Pan Tolar ve svém příspěvku hovořil o postprodukci, jak probíhá ve společnosti Disk Systems, s.r.o..

Mezi základní postprodukční činnosti patří klíčování, tedy filtrování greenscreenu. Na natáčení greenscreenu se váží jistá pravidla, při jejich splnění je práce snadná. Plocha pozadí musí být rovná, celistvá a rovnoměrně vysvícená...

>> Celá přednáška pana Tolara v PDF


Video a marketing - Ing. Marek Krkavec

Příspěvek Ing. Krkavce se týkal jedné z forem marketingu, kterou je video.

Video je v rámci propagace produktu nebo služby stále častější a pomáhá firmám k lepšímu prodeji. Důvodem jsou mimo jiné průzkumy, které prokazují jeho účelnost. Pro lidi je nejpřesvědčivější, když informace o produktu získají formou videa...

>> Celá přednáška pana Krkavce v PDF


Reklama od idey po postprodukci - Martin Paleček

Pan Paleček svůj příspěvek zaměřil na vznik reklamních spotů od úplného začátku, od nápadu až po předání hotového spotu k vysílání.

Smlouvu klient podepisuje s reklamní agenturou, ta nese odpovědnost, zaštiťuje všechny umělce, podílející se na tvorbě reklamy. Obecně lze říct, že na reklamy je málo času, obvykle cca 3 měsíce, z čehož na natáčení a postprodukci zbývají asi 2 týdny...

>> Celá přednáška pana Palečka v PDF

nahoru ↑↑

Jak zaujmout mladou generaci TV spotem - workshop z oboru reklamy a TV reklamy

ve čtvrtek 22. března 2012 v 10:00 hodin
v Praze - sál č.1 hotelu ADEBA (Pernerova 16, 18000 Praha)

Program:
1. zahájení – o projektu: „Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě“
2. Eda Kauba, Daniel Večeřa - zapojení do projektu, spot pro KB
3. ADC – E. Kauba – o reklamě, stav trendy
4. Přestávka na občerstvení
5. PIERRE ODENDAAL – jak zaujmout mladé reklamou
6. FAMO - F.A.Brabec
7. Závěr – cca 15:00 hod.

registrace, informace:
ales@filmovka.cz, tel.: 602 352 452
vit.klasek@filmovka.cz, tel.: 777 712 545

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF >>zde<<


O reklamě a nových trendech v reklamních spotech - Eda Kauba, Art Directors Club Czech Republic

Art Directos Club Czech Republic (ADC) je profesní sdružení reklamních společností, zabývajících se zejména televizní a filmovou reklamou. ADC Czech Republic je součástí celosvětového profesního sdružení Art Directos Club. Pan Eda Kauba je prezidentem společnosti působící v České republice a zároveň členem vedení celosvětové centrály.

Při kolokviu na výše zmíněné téma byl kladen důraz na to, jak nově a moderně oslovit reklamou možné potencionální zákazníky. Jako příklad správně a dobře vedené reklamní kampaně, byly uvedeny spoty, které byly vyrobeny pro Komerční banku ...

>> Celá přednáška pana Kauba v PDF


Jak zaujmout mladou generaci TV spotem - Ing. Daniel Večeřa, reprezentant společnosti KODAK Ltd.

Společnost KODAK jako světová a nadnárodní společnost, vyrábějící filmovou surovinu a vlastnící velké množství patentů k digitalizaci audiovizuálních děl a i vlastního natáčení pořadů přímo v digitální verzi, se stala partnerem a garantem projektu Evropské unie „Propojení teorie s praxí“, do kterého se zapojila Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku. Právě díky tomu, že KODAK vyrábí filmovou surovinu, kterou používají přední světoví výrobci reklamních spotů a reklamních kampaní, má největší přehled o trendech v těchto reklamách.

Při tomto kolokviu se zástupce společnosti KODAK soustředil zejména na výrobu reklamy v České republice. Kolokvium probíhalo vlastně ve dvou částech. Napřed se promítl spot jednoho z našich neúspěšnějších režisérů reklam a následně se rozproudila debata o stylu a účinnosti promítnuté reklamy ...

>> Celá přednáška pana Večeři v PDF


„ FILM “ - Jak zaujmout mladou generaci TV spotem - Pierre Odendaal – v současné době jeden světově nejuznávanějších režisérů reklam

Pan Pierre Odendaal, pocházející z Jihoafrické republiky, je v současné době jedním ze světově nejuznávanějších režisérů reklam. Působil v mnoha zemích světa, pracoval pro známé značky jako Louis Vuitton, IBM, Ford.

Již na začátku kolokvia bylo vidět, že Pierre Odendaal je člověk, který ihned dokáže zaujmout, a to obzvláště mladou generaci. Celým kolokviem se tedy jako zlatá nit vedla jeho schopnost vtipnými glosami navazovat na jednotlivé problémy výroby spotu. Na jednotlivých ukázkách ze světové produkce byly ukázány veškeré klady a zápory současné tvorby ...

>> Celá přednáška pana Odendaala v PDF


O reklamě ze zkušenosti - F. A. Brabec

Kameraman, režisér a zároveň pedagog F. A. Brabec začínal právě jako kameraman reklam. Následně se vypracoval nejen do pozice kameramana celovečerních filmů, ale zároveň i režiséra velmi úspěšných uměleckých audiovizuálních děl, jako jsou např. Máj a Kytice.

V 90. letech se soustředila výroba reklamních spotů zejména na reálné záběry díky malému množství digitálních efektů, které v té době byly víceméně vzácností. Přednášející zdůraznil nutnost naprosté profesionality, kterou celý štáb realizující reklamu, musel prokazovat. Vše muselo být tehdy vymyšleno do posledních detailů, protože možnosti postprodukce byly velmi omezené. ...

>> Celá přednáška pana Brabce v PDF

nahoru ↑↑
Postprodukční technologie

Postprodukční technologie

Rozhodující část procesu filmové výroby začíná, jakmile skončí natáčení a začne filmová fáze postprodukce. Tisíce filmových obrazů musí být sestaveno v pořadí, které vypráví příběh, a scény mohou být zkráceny nebo zpřeházeny tak, aby hotový produkt odrážel režisérovu vizi. Celý tento proces lze rozdělit do několika „činností“.

Střih - většina filmů se natáčí zpřeházeně a tak „prací střihače“ při natáčení je začít sestavovat kusy filmu v pořadí, v jakém budou ve finální verzi. Filmový záběr může být přetočen na videozáznam nebo do digitálního formátu (dnes již nejčastěji), aby se usnadnilo přehazování nebo výběr, tato etapa se nazývá montáž. Dnes se však většina filmového střihu provádí elektronicky s využitím digitální techniky. Filmy se přetočí do digitálního formátu a jsou překódovány do počítače; to střihači umožňuje editovat scény na monitoru.
Střihač provádí mnoho různých etap střihu, aby docílil konečného uspořádání záběrů, jež pak vytvoří hotový film. Nejprve pracuje s režisérem, aby zdokonalil montáž všech různých úseků filmu do podoby hrubého sestřihu, což je první plně sestříhaná pracovní kopie. Součástí je i soundtrack daného filmu. Jednotlivé záběry však v tomto stadiu nejsou ještě kompletně určeny. V této verzi filmu převládá vize režiséra a říká se jí režisérský sestřih.
Během postprodukce spolupracují hlavní kameraman a režisér a dohlížejí na načasování první kopie. K pracovním úkolům v této fázi patří korekce vyváženosti barvy. Po opakovaných konzultacích s režisérem střihač sestaví záběry s vizuálními efekty konečné verze. Její délka musí být taková, jakou určili režisér, střihač a producent.
Originální negativ se pak sestříhá s použitím konečného sestřihu jako vodítka.

Zvuk - Na vytvoření zvukového filmu se podílejí čtyři etapy postprodukce. K těm patří dialogy a zvukové efekty, zkomponovaná hudba, zvuková mixáž a její převedení na filmový negativ.
Nejprve spolupracuje mistr zvuku s režisérem a střihačem při nahrávání ústřední melodie a ostatní hudby. Poté jsou vytvořeny další potřebné zvuky, případně se převezmou ze zvukové banky v hudební knihovně. Skladatel se využívá v případě, že film vyžaduje původní hudbu. Mistr zvuku pak sestříhá hudební záznam tak, aby vyhovoval filmu (u již existující hudby, na niž se vztahují autorská práva, vyřizují manažeři autorů poplatky za její využití ve filmu). Nahrávací technik pak spolupracuje s režisérem při mixáži stop s různými zvuky. Verze získaná po konečném mixu se pak převede na originální negativ. Zvuk k filmu se nahrává digitálním systémem a reprodukuje se jako optický soundtrack.

Distribuční kopie - Po výrobě originálního negativu se provádí testování barev. Jakmile jsou dokončeny všechny fáze filmu, následuje zkušební promítání; podle reakce diváků se pak provedou závěrečné střihy. Po finalizaci originálního negativu se z něj vyrobí základní kopie. Z nich se pak vytvoří duplikáty, jež slouží jako distribuční kopie.
 

 

Studentské práce z oboru Postprodukční technologie

Studentské prácePostprodukční technologie

Studenti na základě stáže u „partnera“ vypracují závěrečnou zprávu, která bude obsahovat především následující body:

 1. Co byl Váš cíl, očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit?
 2. Popis typického dne praxe.
 3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
 4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy.
 5. Jaké byly vaše vztahy a komunikace s kontaktní osobou a s odborným garantem?
 6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně.
 7. Problémy během praxe.
 8. Možnosti zlepšení.
nahoru ↑↑

Témata studentských prací z oboru Postprodukční technologie

 • Digitalizace audiovizuálního díla, její techniky a smysluplnost

Studentské práce ke stažení

Jednotlivé studentské práce budou zde k dispozici ke stažení po uskutečnění všech praxí.

nahoru ↑↑

Workshopy (pracovní semináře) a Kolokvia z oboru Postprodukční technologie

V rámci projektu je realizována řada pracovních seminářů - workshopů.

Partner projektu je nositel kontaktních vztahů s podnikatelským sektorem. Vzhledem k jeho styku s podpořenou skupinou zajistí jejich efektivní zapojení do průběhu kolokvií a účinnou motivaci. Společně s FAMO vytipuje a zajistí aktivní účastníky kolokvií z podnikatelského sektoru. Během doby realizace projektu budou uspořádány celkem 2 kolokvia na toto téma. Účastníci rozprav budou zváni tak, aby šíře a hloubka záběru každého tématu byla co největší a výstup co nejkvalitnější. Každého kolokvia se zúčastní 5-6 akademických pracovníků, odborníků ze soukromého podnikatelského sektoru, kteří si připraví a přednesou příspěvek. Bude tím zajištěno prohloubení spolupráce a tvorba komunikační a interaktivní platformy mezi oběma cílovými skupinami projektu – akademickou půdou a podnikovým sektorem. Zástupci Kodaku budou účastníky kolokvií a budou prezentovat praktickou aplikaci a použitelnost teoretických znalostí, metodik, postupů a technologií ve vlastní tvorbě.

Kodak zajistí ve spolupráci s FAMO stáž pro část účastníků kolokvia ve své společnosti jako logickou návaznost na tématickou náplň kolokvia.Zástupci Kodaku budou spolupracovat s FAMO na přípravě kolokvií, tiskových materiálů i závěrečných hodnocení každého jednotlivého běhu. Pracovník Kodaku bude jako člen realizačního týmu pracovat s cílovou skupinou – studenty a akademiky. Je předpoklad, že spolupráce mezi FAMO a Kodakem bude pokračovat i po skončení realizace projektu na bázi smlouvy o spolupráci.

Partner – fy. Kodak zajistí účast svých odborníků na projektu, tedy na vyhlašování témat studentských prací, odborných kolokviích, odborném dohledu na studentských praxích a celkovém hodnocení. Vzhledem k rozsahu dané problematiky a cílové skupiny jsou určení 2 odborní garanti na každý tematický okruh.

 

VŠECHNA KOLOKVIA PŘEHLEDNĚ

Všechna kolokvia z tohoto oboru si můžete také stáhnout >> zde <<

Soubor je ve formátu ZIP.

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Postprodukční technologie

29. listopadu 2018
FAMO Písek

Zvukový design - Pavel Nichtburger

Pavel NIchtburger je skladatel, hudební a zvukový odborník. Jeho kolokvium se zabývalo vytvářením zvukových kompozic.

Tématem byl především nejběžnější audiosoftware Pro tools, oblíbený pro svoji intuitivnost, stabilnost a kompatibilitu s obrazovými softwary. Zvukové procesory spadají do fáze zpracování zvuku ...

>> Celá přednáška pana Nichtburgera v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Postprodukční technologie

4. listopadu 2014
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Dailies - Marek Opatrný

Marek Opatrný je filmový střihač, z poslední tvorby je třeba určitě zmínit seriál České televize Případy 1. oddělení. Jeho kolokvium se soustředilo na denní práci střihače, tzv. dailies.

Pan Opatrný popsal studentům celý pracovní proces, od vyvolání digitálního negativu do videa, přes korekce, synchronizace zvuku, popis záběrů po vypálení informací souvisejícími se záběry...

>> Celá přednáška pana Opatrného v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Postprodukční technologie II

18. prosince 2013
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Postprodukce pomocí programu Adobe After Effects - Vladimír Bobenič

Vladimír Bobenič se ve svém příspěvku zabýval postprodukcí obrazu v programu Adobe After Effects, popsal ji konkrétním případě filmu Remote Control.

Postprodukce začíná hrubým střihem. Jedná se o přibližnou dějovou kompozici filmu. Jeho pomocí se zjistí případné nedostatky, určí se přetáčení scén. Je-li hrubý střih v pořádku, nastává postprodukce jednotlivých záběrů...

>> Celá přednáška pana Bobeniče v PDF


Milníky kameramana na cestě dokumentem - Antonín Daňhel

Antonín Daňhel ve svém příspěvku na kolokviu zmínil milníky, tváře, obsah a formy kameramanské tvorby, především dokumentární a zpravodajské.

V 50. letech 20. století teprve začínala vysílat televize. Lidé chodili do kina, chodili včas, aby viděli svůj oblíbený týdeník...

>> Celá přednáška pana Daňhela v PDF


Redakční a producentský systém v České televizi - Petr Morávek

Petr Morávek ve svém příspěvku pohovořil o struktuře České televize před a po roce 2002.

Organizační struktura České televize prošla od roku 1989 celou řadou proměn, v roce 2002 došlo k přechodu od producentského k redakčnímu systému práce...

>> Celá přednáška pana Morávka v PDF


Zvuky modelující prostor - Karel Jaroš

Karel Jaroš se ve svém příspěvku zaměřil tentokrát na jiné odvětví práce zvukařů, než je film, a to na zvuky používané v počítačových hrách.

Vliv herní hudby a zvuků na hráče by se dal popsat jako spouštěč pocitu jistoty či nejistoty. Pokud je hráč pohybově aktivní, dává mu zvuk zpětnou vazbu jistoty „ano, jdu“; pokud je hráč nečinný a zvuk se objeví bez zjevné interakční souvislosti, vzbudí u hráče nejistotu a otázku „proč?“...

>> Celá přednáška pana Jaroše v PDF

nahoru ↑↑

Workshop - JAK SE DĚLÁ FILM 2 aneb „triky v pohádkách”

ve středu 15. února 2012 v 16:00 hodin
v prostorech filmové akademie - Lipová Alej, Písek.

Přednášejícími jsou kameraman Jiří Šimůnek a trikový kameraman Boris Masník z největšího postprodukčního studia v ČR, držitele ceny EMMY z roku 2003.

registrace, informace:
ales@filmovka.cz, tel.: 602 352 452
vit.klasek@filmovka.cz, tel.: 777 712 545

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF >>zde<<

>> fotografie z workshopu !!!


Klasické trikové technologie - Jiří Šimůnek

Ve svém příspěvku na kolokviu se zaměřil na klasické trikové technologie.

Z klasických technologií, které přešly do digitální podoby, si svoji původní podobu zachovalo jenom málo z nich. Zůstaly ty, které mají atributy velice těžko nahraditelné syntetickou digitální technologií. Jsou to především miniatury, jejich animace a animatronika...

>> Celá přednáška pana Šimůnka v PDF

nahoru ↑↑

Workshop - JAK SE DĚLÁ FILM 1 aneb digitální restaurování dokumentů Jana Špáty a filmu Markéta Lazarová

ve středu 1. února 2012 v 16:00 hodin
v prostorech filmové akademie - Lipová Alej, Písek.

Hlavním přednášejícím je Ing. Ivo Marák z UPP - Universal Productions Partner - největší postprodukční studio v ČR, držitel ceny EMMY z roku 2003. O své zkušenosti se podělí Ing. Peter Csordáš, ředitel Slovenského filmového archivu.

registrace, informace:
ales@filmovka.cz, tel.: 602 352 452
vit.klasek@filmovka.cz, tel.: 777 712 545

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF >>zde<<

>> fotografie z workshopu !!!


Digitalizace kinofilmů - Ivo Marák

Ve svém příspěvku pan Marák hovořil o způsobu digitalizace obrazu a zvuku.

Cílem archivu je zachovat kulturní filmové dědictví na dobu alespoň sto let. Zhruba takovou minimální životnost má originální negativ nahrávky. Negativ bývá po stránce rozlišení nejkvalitnější, mívá lepší fotografickou kvalitu...

>> Celá přednáška pana Maráka v PDF


Digitalizace černobílých negativů - Peter Csordas

Ve svém příspěvku se zabýval procesem digitalizace černobílých negativů.

Při vzorkování spojité obrazové funkce musíme určit interval vzorkování, neboli vzdálenost mezi nejbližšími vzorkovacími body v obraze. Vzorkovací frekvence musí být alespoň dvakrát větší než nejvyšší frekvence ve vzorkovaném signálu. To znamená, že nejmenší detail musí být dvakrát větší než vzorkovací interval...

>> Celá přednáška pana Scordase v PDF

nahoru ↑↑
Hudba a audiovizuální dílo

Hudba a audiovizuální dílo

Seznámení se všemi klasickými i nově vznikajícími způsoby a technologiemi záznamu a zprac. filmového a televizního obrazu, zvuku ve filmu, televizi (všech formátů a žánrů), v rozhlase a divadle. 

 

Studentské práce z oboru Hudba a audiovizuální dílo

Studentské práceHudba a audiovizuální dílo

Studenti na základě stáže u „partnera“ vypracují závěrečnou zprávu, která bude obsahovat především následující body:

 1. Co byl Váš cíl, očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit?
 2. Popis typického dne praxe.
 3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
 4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy.
 5. Jaké byly vaše vztahy a komunikace s kontaktní osobou a s odborným garantem?
 6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně.
 7. Problémy během praxe.
 8. Možnosti zlepšení.
nahoru ↑↑

Témata studentských prací z oboru Hudba a audiovizuální dílo

 • A. Navrhněte zvukovou stopu k pasáži hraného filmu - pohled na jihočeskou krajinu
 • B. Navrhněte zvukovou znělku pro edukativní seriál na téma: ekologie, obnovitelné zdroje

- následné opakované krátkodobé praxe ve studiích společnosti

Studentské práce ke stažení

Jednotlivé studentské práce budou zde k dispozici ke stažení po uskutečnění všech praxí.

nahoru ↑↑

Workshopy (pracovní semináře) a Kolokvia z oboru Hudba a audiovizuální dílo

V rámci projektu je realizována řada pracovních seminářů - workshopů.

Partner projektu je nositel kontaktních vztahů s podnikatelským sektorem. Vzhledem k jeho styku s podpořenou skupinou zajistí jejich efektivní zapojení do průběhu kolokvií a účinnou motivaci. Společně s FAMO vytipuje a zajistí aktivní účastníky kolokvií z podnikatelského sektoru. Během doby realizace projektu budou uspořádány celkem 2 kolokvia na toto téma. Účastníci rozprav budou zváni tak, aby šíře a hloubka záběru každého tématu byla co největší a výstup co nejkvalitnější. Každého kolokvia se zúčastní 5-6 akademických pracovníků, odborníků ze soukromého podnikatelského sektoru, kteří si připraví a přednesou příspěvek. Bude tím zajištěno prohloubení spolupráce a tvorba komunikační a interaktivní platformy mezi oběma cílovými skupinami projektu – akademickou půdou a podnikovým sektorem. Zástupci Kodaku budou účastníky kolokvií a budou prezentovat praktickou aplikaci a použitelnost teoretických znalostí, metodik, postupů a technologií ve vlastní tvorbě.

Kodak zajistí ve spolupráci s FAMO stáž pro část účastníků kolokvia ve své společnosti jako logickou návaznost na tématickou náplň kolokvia.Zástupci Kodaku budou spolupracovat s FAMO na přípravě kolokvií, tiskových materiálů i závěrečných hodnocení každého jednotlivého běhu. Pracovník Kodaku bude jako člen realizačního týmu pracovat s cílovou skupinou – studenty a akademiky. Je předpoklad, že spolupráce mezi FAMO a Kodakem bude pokračovat i po skončení realizace projektu na bázi smlouvy o spolupráci.

Partner – fy. Kodak zajistí účast svých odborníků na projektu, tedy na vyhlašování témat studentských prací, odborných kolokviích, odborném dohledu na studentských praxích a celkovém hodnocení. Vzhledem k rozsahu dané problematiky a cílové skupiny jsou určení 2 odborní garanti na každý tematický okruh.

 

VŠECHNA KOLOKVIA PŘEHLEDNĚ

Všechna kolokvia z tohoto oboru si můžete také stáhnout >> zde <<

Soubor je ve formátu ZIP.

nahoru ↑↑

Kolokvium Hudba a audiovizuální dílo II

25. dubna 2013
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Komparace analogového a digitálního zvuku - Karel Jaroš

Pan Karel Jaroš se zaměřil na výhody a nevýhody použití analogového a digitálního zvuku.

K analogovým nosičům má mnoho lidí určitý citový vztah. Analogový zvuk takovému posluchači umožňuje silnější prožitek, bez ohledu na kvalitu zvuku. Digitální signál má při bližším zkoumání mnoho problémů při praktické realizaci, a nebývají vyřešeny ani u většiny strojů nad 50 000 Kč. Laiky popisovaná zubatost digitálu nevadí uchu, ale hlavně zesilovači, a to hodně...

>> Celá přednáška pana Jaroše v PDF


Koncepce hudby ve filmu Františka Vláčila Marketa Lazarová - Jiří Zobač

Pan Jiří Zobač přednesl svůj příspěvek týkající se vzniku hudby k filmu Marketa Lazarová.

V polovině šedesátých let dokončil František Vláčil technický scénář i s několika poznámkami, jak by si představoval filmovou hudbu. Uváděl jména konkrétních skladeb, které nebyly použity ve filmu, ale pro skladatele Zdeňka Lišku byly vodítkem, jak si režisér představuje atmosféru daných pasáží...

>> Celá přednáška pana Zobače v PDF


Modernizace zvukového ovladače podle požadavků filmového zvukaře - Claudio Niubo

Claudio Niubo je původně španělský filmový režisér a herec, který studoval v 60. letech 20.století v Praze. Později se věnoval různým filmovým profesím. V současné době je pracovníkem španělského Ministerstva kultury. Ve svém příspěvku se Claudio Niubo zaměřil na specifické téma estetické stránky filmové hudby. Jeho příspěvek ke kolokviu byl přednesen v angličtině, se simultánním překladem. Na základě písemných podkladů od Clasido Niubo, byl pořízen překlad výtažku z jeho příspěvku:

„Byl to super film, ale ten zvuk byl příšerný. Kdybych se na to koukal doma, měl bych v ruce zvukový ovladač a neustále bych si tlumil nebo přidával zvuk. Pak bych si to teprve užil.“ To byla část dialogu, kterou jsem vyslechnul při odchodu z kina, po premiéře jednoho filmu. To mne vedlo k myšlence, proč si jinak profesionálně zdatní tvůrci filmu, nedokáží poradit s tímto celkem logickým požadavkem filmového diváka ...

>> Celá přednáška pana Niubo v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium - Práce se zvukem a hudbou v animovaném filmu

12. listopadu 2012
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<


Principy animované tvorby - Mgr. Zdeňka Krejčová

Zdeňka Krejčová je malířka, ilustrátorka a výtvarnice animovaného filmu, Věnuje se ilustrátorské činnosti, především pohádkových a dětských knih. Spolupracuje s animovaným filmem, především jako výtvarnice na večerníčcích, např.: Pasáček Asaf, O Kořínkovi, Cesta tří králů, Sv. Pavel, Malý král a také na filmu Sněhová královna.

Ve svém příspěvku seznámila studenty s principy kreslené animace, zmínila i svoje zkušenosti. U kreslené animace záleží pouze na tom, jak je nakreslená. Limitem u kreslené animace je pouze sám tvůrce, který animaci tvoří....

>> Celá přednáška paní Krejčové v PDF


Animovaný film a hudba – vývoj a poslední trendy - Zbyněk Matějů

Pan Zbyněk Matějů patří mezi renomované a vyhledávané autory hudby, a to nejen ve filmu, ale hlavně v divadlech. Sám byl v průběhu své profesionální kariéry pedagogem na významných školách, a to včetně zahraničí (konzervatoř v Chinon a universita v Tours). Sám navíc vedl prestižní hudební těleso, a to Filharmonii Brno.

Bylo velmi zajímavé a působivé sledovat jeho přednášku, která byla vztažena hlavně k filmové tvorbě, a to zejména k animaci. Jeho spolupráce s panem Švankmajerem na filmu Lekce Faust byla i jakousi zlatou nití, která protkala celou přednášku...

>> Celá přednáška pana Matějů v PDF


Požadavky režiséra na zvuk a hudbu v animovaném filmu - Jaromír Gál

Jaromír Gál v rámci kolokvia nabídl studentům svůj pohled na tvorbu hudby, zvuku pro animovaný film, v čem jsou jeho specifika oproti jiným filmům.

Mluvené slovo disponuje spektrem výrazových prvků nevyjádřitelných psaným projevem, kterému chybí kupříkladu melodika, tempo, dynamika, akcent či pauzy. Animovaný film se díky svým obrazovým možnostem častokrát snaží vyhnout reálné lidské řeči - výtvarná nadsázka, popř. vizuální stylizace či symbolika, a tolerantní lidské vnímání mu to umožňují např. použitím fiktivní mluvy ...

>> Celá přednáška pana Gála v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium - Zvuk a jeho formy v AV díle

25. června 2012 v 10:00 hodin
učebna B4 FAMO Písek + školní kino

Program:
1. zahájení – o projektu: „Propojení teorie a praxe ve filmové tvorbě“
2. Jiří Zobač - hudební režizér, člen Filmové a TV akademie - „ téma: nové úkoly zvuku ve filmové tvorbě 21. století ”
3. Ing. Karel Jaroš - mistr zvuku - „ téma: zvuková postprodukce a její formáty v ČR ”
4. Přestávka na občerstvení
5. Radim Janeš - generální manažer SOUNDSQUARE a.s. - „ Zvuková postprodukce pro zahraničního partnera a cizojazyčné verze pro zahraniční firmy ”
6. Vyhlášení studentských témat:
            A. Navrhněte zvukovou stopu k pasáži hraného filmu - pohled na jihočeskou krajinu
            B. Navrhněte zvukovou znělku pro edukativní seriál na téma: ekologie, obnovitelné zdroje:
            - následné opakované krátkodobé praxe ve studiích společnosti
7. Závěr – cca 15:00 hod.

registrace, informace:
ales@filmovka.cz, tel.: 602 352 452
vit.klasek@filmovka.cz, tel.: 777 712 545

Pozvánku si můžete stáhnout ve formátu PDF >>zde<<


Nové úkoly zvuku ve filmové tvorbě 20. století - Jiří Zobač

Pan Jiří Zobač je hudební a zvukový režisér. Jako pracovník filmového hudebního studia FISYO nahrál hudbu k cca 500 celovečerním a 100 krátkým a animovaným filmům, hudbu k představením Laterny Magiky, k AV programům na světové výstavy např. v Montrealu, Osace a Teheránu. Obdržel cenu EMMY TV Academie USA za nahrávku hudby k TV filmu "The Bourne Identity". Nahrál celou řadu gramofonových desek s předními českými i světovými interprety.

Kolokvium zaměřené na nové směry zvuku a zvukové postprodukce bylo samozřejmě ovlivněno bouřlivým vývojem technologií, které zásadním způsobem mění náš život. Zatímco ve sféře analogového filmového záznamu zvuku bylo pomocí systému DOLBY DIGITAL možné využít běžně zvukový záznam ve formátu 5.1...

>> Celá přednáška pana Zobače v PDF


Zvuková postprodukce pro zahraničního partnera, cizojazyčné verze pro zahraniční firmy - Radim Janeš

Pan Radim Janeš je zakladatelem společnosti Cinepol, spolumajitelem největší zvukové postprodukce v České republice, společnosti Sound Square, a významným koproducentem na české filmové scéně. Soundsquare založil v roce 1993 jako studio, které se mělo věnovat především filmovému zvuku. Práce na zvukové stránce českých, ale i zahraničních filmů tvoří 50 % jeho současných aktivit. Mezi další aktivity patří například reklamní zvuková postprodukce. Mezi poslední projekty patří film Alois Nebel.

Po velmi složitém vyjednávání, které zvukové studio v České republice bude dabing vyrábět, nastává velká příprava castingu. Můžeme v nadsázce říci, že casting pro dabing je mnohdy daleko složitější než vlastní casting pro film...

>> Celá přednáška pana Janeše v PDF


Zvuková postprodukce a její formáty - Ing. Karel Jaroš

Kolokvium pana Karla Jaroše bylo technicky zaměřené, příspěvek se soustředil na používanou techniku a technologii.

Moderní technika na zvukovou postprodukci umožňuje použití aktivních reproduktorů, které slouží jak pro poslech stereofonní, tak např. poslech v systému 5.1. Ten je podporován často užívaným systémem ProTools od firmy Digidesign ...

>> Celá přednáška pana Jaroše v PDF

nahoru ↑↑
Produkce

Produkce

Produkce je samotné natáčení filmu při jeho tvorbě a tato fáze nastává po ukončení etapy předprodukce . Její součástí jsou kamera, výroba, herectví, kaskadéři, zvířata a děti, zvuk, kostýmy a líčení, zvláštní efekty, režie, osvětlení a scéna.

Kamera - Nasvícení a natočení filmu se přeneseně nazývá kamera, a spadá do odpovědnosti hlavního kameramana. Třebaže je zodpovědný za to, jak je film nasvícen a natočen, neobsluhuje (většinou) kameru ani nerozžíhá světla. Tyto aktivity provádějí členové kamerového týmu pod jeho vedením. Ve všech fázích výroby filmu je kameraman mistrem svého oboru a umělcem. Využívá znalostí mnoha technologií, jako například filmového materiálu a vyvolávacích procesů, kamer, objektivů a filtrů; uplatňuje umělecký cit k umístění kamery a kompozice záběrů. Hlavní kameraman téměř denně prohlíží materiál, který byl v daný den natočen, a prodiskutovává ho s režisérem, aby se ubezpečil, že film vyznívá v duchu režisérova záměru.

Výroba - Výsledný svět, který má být předveden ve filmu, vytváří vedoucí výroby. Tato osoba vystupuje jako architekt, scénograf a vizionář, který má vytvořit vše - od složitých scén po drobné rekvizity. K povinnostem vedoucího výroby patří návrh a dohled nad stavbou scény, návrh rekvizit s jejich koupí či pronájmem; rovněž spolupráce s návrhářem kostýmů, aby se zajistilo, že oblečení herců bude v souladu s celkovým záměrem vyznění filmu. Šéf výroby se obvykle vyzná v architektuře, strojírenství, malířství, kreslení a divadelních a filmových uměních. Toto zázemí pak využívá při zkoumání historického údobí daného filmu a konkrétního světa a jeho obyvatel nebo k realizaci určité imaginární kultury.
Šéf výroby, který je aktivní jak ve stadiu předprodukce, tak produkce, spolupracuje s režisérem a producentem na vytváření nákresů scén. Realizace těchto nápadů vyžaduje dodržování rozpočtu, časových omezení a režisérovy vize. Vyžaduje rovněž tým, kterému se říká výtvarné oddělení, v němž působí výtvarník, autor scény, scénograf, rekvizitář, stavební architekt a architekt pro exteriéry.

 

Studentské práce z oboru Produkce

Studentské práceProdukce

Studenti na základě stáže u „partnera“ vypracují závěrečnou zprávu, která bude obsahovat především následující body:

 1. Co byl Váš cíl, očekávání? Co jste chtěl prakticky ověřit?
 2. Popis typického dne praxe.
 3. Ostatní činnosti a povinnosti v průběhu praxe.
 4. Vztahy a komunikace v místě praxe, vztahy s kolegy.
 5. Jaké byly vaše vztahy a komunikace s kontaktní osobou a s odborným garantem?
 6. Nové poznatky pro budoucí profesi, pro život obecně.
 7. Problémy během praxe.
 8. Možnosti zlepšení.
nahoru ↑↑

Studentské práce ke stažení

Jednotlivé studentské práce budou zde k dispozici ke stažení po uskutečnění všech praxí.

nahoru ↑↑

Workshopy (pracovní semináře) a Kolokvia z oboru Produkce

V rámci projektu je realizována řada pracovních seminářů - workshopů.

Partner projektu je nositel kontaktních vztahů s podnikatelským sektorem. Vzhledem k jeho styku s podpořenou skupinou zajistí jejich efektivní zapojení do průběhu kolokvií a účinnou motivaci. Společně s FAMO vytipuje a zajistí aktivní účastníky kolokvií z podnikatelského sektoru. Během doby realizace projektu budou uspořádány celkem 2 kolokvia na toto téma. Účastníci rozprav budou zváni tak, aby šíře a hloubka záběru každého tématu byla co největší a výstup co nejkvalitnější. Každého kolokvia se zúčastní 5-6 akademických pracovníků, odborníků ze soukromého podnikatelského sektoru, kteří si připraví a přednesou příspěvek. Bude tím zajištěno prohloubení spolupráce a tvorba komunikační a interaktivní platformy mezi oběma cílovými skupinami projektu – akademickou půdou a podnikovým sektorem. Zástupci Kodaku budou účastníky kolokvií a budou prezentovat praktickou aplikaci a použitelnost teoretických znalostí, metodik, postupů a technologií ve vlastní tvorbě.

Kodak zajistí ve spolupráci s FAMO stáž pro část účastníků kolokvia ve své společnosti jako logickou návaznost na tématickou náplň kolokvia.Zástupci Kodaku budou spolupracovat s FAMO na přípravě kolokvií, tiskových materiálů i závěrečných hodnocení každého jednotlivého běhu. Pracovník Kodaku bude jako člen realizačního týmu pracovat s cílovou skupinou – studenty a akademiky. Je předpoklad, že spolupráce mezi FAMO a Kodakem bude pokračovat i po skončení realizace projektu na bázi smlouvy o spolupráci.

Partner – fy. Kodak zajistí účast svých odborníků na projektu, tedy na vyhlašování témat studentských prací, odborných kolokviích, odborném dohledu na studentských praxích a celkovém hodnocení. Vzhledem k rozsahu dané problematiky a cílové skupiny jsou určení 2 odborní garanti na každý tematický okruh.

 

VŠECHNA KOLOKVIA PŘEHLEDNĚ

Všechna kolokvia z tohoto oboru si můžete také stáhnout >> zde <<

Soubor je ve formátu ZIP.

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Produkce

5. prosince 2017
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Filmové pobídky - Magdaléna Králová

Magdaléna Králová pracuje ve Státním fondu kinematografie, kde se věnuje právě filmovým pobídkám.

Státní fond kinematografie přerozděluje investorům peníze ze státního rozpočtu určené na podporu filmového průmyslu, a to ve formě poskytování podpory a poskytování pobídek...

>> Celá přednáška paní Králové v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Produkce

17. května 2016
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Lokace - Lauri Yrjo Villiam Saksa

Lauri Yrjo Villiam Saksa je původem finský kameraman, v současnosti působící i v České republice.

Kolokvium se zabývalo problematikou výběru vhodných lokací, a to z hlediska personálního zajištění, databází. Lokacemi se zabývají jednak firmy, jednak samostatní lokační ...

>> Celá přednáška pana Saksy v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Produkce

17. března 2016
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Financování filmu - Jiří Beránek

Jiří Beránek je produkčním, podílel se na více než 80 filmech.

V úvodu kolokvia se zabýval možnostmi, jak sestavit rozpočet, jaké existují programy na jeho vytvoření. Nejde však jen o financování realizace, ale i vývoje filmu ještě před tím, než se rozhodne...

>> Celá přednáška pana Beránka v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Produkce

4. prosince 2014
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Scéna a výrazové prostředky - Mimi Violette

Michelle (Mimi) Violette je Američanka, studovala architekturu a design interiérů, věnuje se scénografii a storyboarding.

Při svém setkání se studenty hovořila o výrazových prostředcích, o jejich významu pro scénu. Zaměřila se především na barvy, jejich symboliku, vliv na náladu, navození atmosféry...

>> Celá přednáška paní Violette v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium v oboru Produkce II

9. října 2013
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Příprava scénáře - Tomasz Pobóg-Malinowski

Tomasz Pobóg-Malinowski se ve svém příspěvku zaměřil na význam scénáře z hlediska práce producenta.

Kvalitní scénář, jeho správné sepsání je předpokladem úspěšné práce producenta. Díky dobře napsanému scénáři může nalézt správné lokace, nebo vyřešit scénický prostor, může podle něj vytvořit dekupáž (plán toho, v jakém pořadí se budou jednotlivé záběry po sobě točit), natáčecí plán, přesný rozpočet...

>> Celá přednáška pana Malinowski v PDF


Produkce a koprodukce v České televizi - Jaroslav Kučera

Jaroslav Kučera ve svém příspěvku představil produkční a koprodukční činnost České televize.

V roce 1992 skončila výroba filmů ve Filmovém studiu Barrandov a komerční trh nebyl schopen na tuto změnu dostatečně rychle reagovat. Česká televize na sebe převzala úkol udržet kontinuitu filmové tvorby v ČR. Podporou nezávislých produkcí pomohla ke vzniku 286 českých filmů....

>> Celá přednáška pana Kučery v PDF


Počátky nezávislé produkce po roce 1989 - Jindřich Goetz

Jindřich Goetz ve svém příspěvku pohovořil o změnách v produkci filmů po roce 1989, o vzniku nových společností, zmínil i právní stránku těchto změn.

Do roku 1993 byla filmová výroba oficiálně pouze v rukou státu. Nikdo jiný natáčet, distribuovat ani promítat filmová díla nemohl, což stanovil dekret prezidenta Eduarda Beneše z roku 1945....

>> Celá přednáška pana Goetze v PDF


Fundraising - Miroslav Homolka

Miroslav Homolka ve svém příspěvku pohovořil o fundraisingu jako oboru zahrnující různé metody a postupy, jak využívat finančních zdrojů z veřejných rozpočtů a od soukromých dárců.

Fundraising je úzce propojen s marketingem a public relations (dále PR), právě kvalitní a dobře prezentované PR je podmínkou úspěšného počínání ve fundraisingu. Jednoduše by se tedy dalo říci, že pokud chce organizace získat provozní prostředky, musí se o ní nejprve vědět...

>> Celá přednáška pana Homolky v PDF


Bezpečnost a ochrana zdraví při práci - Jiří Landa

Jeho příspěvek se týkal bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pan Landa v něm shrnul základní pravidla, povinnosti, vyplývající z právních předpisů.

Pojem bezpečná práce a zdraví neohrožující pracovní prostředí získává v podmínkách společenského a technického rozvoje stále nové rozměry...

>> Celá přednáška pana Landy v PDF

nahoru ↑↑

Kolokvium Mezinárodní distribuce televizních projektů

11. května 2012
FAMO Písek

>> POZVÁNKA NA KOLOKVIUM V PDF <<

Realita mezinárodně distribuovatelného formátu v českých podmínkách - jak to vymyslíme, připravujeme, realizujeme - Vít Bělohradský (producent FRMOL s.r.o.)

Vít Bělohradský jako spolumajitel společnosti FRMOL s.r.o. je tradičním spolupracovníkem Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s., kde nejenom jako externí pedagog vyučuje, ale díky úspěšnosti firmy, kterou zastupuje, také umožňuje studentům jednotlivé praxe. Má velmi bohaté zkušenosti z výroby krátkých a dokumentárních pořadů.

„Co je to vlastně formát pořadu?“ zdůraznil přednášející. Formátem pořadu můžeme myslet to, v jakém poměru stran byl program vyroben, dále můžeme myslet to, v jakém rozlišení byl program vyroben. Stejným názvem formát programu může být myšleno i to, jak je pořad dlouhý...

>> Celá přednáška pana Bělohradského v PDF


Nové formy prezentace nápadů na mezinárodním poli - Martin Souček

Pan Martin Souček je ředitelem společností 24SNAiLS a MJOBS.TV s.r.o. Je to umělec, muzikant, ale především zkušený producent televizních a digitálních děl, zabývá se jejich koupí a prodejem. V prodeji se vždy řídí třemi hledisky – zda je obsah vhodný pro dané území, jak dlouhé licenční období je k dispozici a zda jsou k dispozici potřebná vysílací práva.

Přednášející se soustředil na zejména na porovnání systému prezentace jednotlivých idejí a nápadů pro výrobu audiovizuálního díla, které se používaly v 70. a 80. letech minulého století, na počátku 21. století a nyní. Je důležité si uvědomit, že prezentace nápadů používaná před rokem 1989, byla ovlivněna, a to velmi výrazně, i politickou situací...

>> Celá přednáška pana Součka v PDF


Mezinárodní obchod s TV pořady, jak se připravují nabídky, jak prezentace, kde se uskutečňují největší obchody - Max Serio

Max Serio patří mezi uznávané odborníky v oblasti producentství a distribuce TV pořadů. Sám se aktivně podílí v Institutu dokumentárních filmů a pracuje zejména ve společnosti KM Plus Media a Big Media. Mezi jeho filmy, které produkoval, patří např. My Animal Friends, Close Quater Battle, Wild Ones nebo Workers. Osobně má velké zkušenosti s přípravou distribuce a prodeje TV programů.

Bylo zajímavé sledovat, jak se zásadním způsobem změnil celý obchod s televizními pořady. Největší změna byla ve formátech. Pokud dneska chce někdo prodat jakýkoliv televizní pořad, musí si uvědomit, že zásadní a rozhodující pro prodej je typ rozlišení. V rozlišení SD jsou dnes televizní projekty prakticky neprodejné, a to i když původní originální verze byla právě v SD formátu. Je nutné tedy tyto pořady opatřit upkonverzí do HD formátu...

>> Celá přednáška pana Serio v PDF

nahoru ↑↑

Pracovní nabídka České televize -

UPP hledá pracovníka na pozici 2D Compositor!

Pozvánka na kolokvium Scenáristika a dramaturgie

>> více aktualit

Filmová akademie
Miroslava Ondříčka
v Písku, o.p.s.

Lipová alej 2068
397 01 Písek, Jihočeský Kraj

Tento projekt je spolufinancován
Evropským sociálním fondem a
státním rozpočtem České
republiky.

Pavel Lahodný - manager projektu
Tel.: +420 602 709 715
E-mail: vit.klasek@filmovka.cz

>> kontaktujte nás

Fotogalerie projektu

Filmová akademie Miroslava Ondříčka v Písku

vyhledávání